ครูมิ้ง กุมารี

หมวดหมู่: Who we are ?

who we are ?

 

ครูมิ้ง กุมารี

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้

ครูผู้ชำนาญการสอนศิลปะและกิจกรรมสำหรับเด็กและเด็กพิเศษ ทั้งยังเชี่ยวชาญงานด้านหัตถศิลป์ งานศิลปะประจำชาติ และงานประณีตศิลป์แบบไทยๆ ครูผู้มากด้วยประสบการณ์และเทคนิคเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคล ให้ฉายวาวความโดดเด่นเฉพาะทางออกมาผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

09 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 431 ครั้ง