ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

เพราะการร่างภาพนั้นคือสิ่งสำคัญ ทำให้ทุกคำสั่งงานนั้นถูกต้องเสมอ