หนึ่งในความภูมิใจ

tab-image

   ฟูจิ-ฟูใจ 

     การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งดีๆ แม้เพียงน้อยนิดกลับเยียวยาใจของผู้ให้และผู้รับได้อย่างประหลาด งานชุดนี้บุ้งกี๋อาร์ทได้ร่วมออกแบบไว้4-5 ลาย เพื่อให้คุณรุจ และทีมงานเลือกมาเป็นแบบพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้าดิบ จำหน่ายและนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคเพื่อการกุศลต่อไป

ภูมิใจตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบบลายฟูจิ สุดท้ายกลายเป็นความฟูใจซะงั้น ขอบคุณที่ให้โอกาสบุ้งกี๋อาร์ทเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดโมะ อาริงาโต โกไซมัส!! ขอบคุณจากใจครับ

11 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 49 ครั้ง