สั่งงานอย่างไร? ขั้นตอนการทำงาน? วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้? แฮนด์เมดหรืองานคอม? ส่งงานอย่างไร?